Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Tradice v pořádání akcí

Už od prvních okamžiků v Jindřichovicích jsme pořádali různé akce pro veřejnost. Zpočátku to byla zejména setkání zájemců o ekovesničky, jež vyvrcholila mezinárodním setkáním "Global ecovillage network", které jsme pořádali v roce 2001 společně s polskými přáteli z Wolimierze. Nosnými akcemi se brzy staly Kursy tradičních dovedností, které jsme po mnoho let pořádali každý měsíc. Lidé se u nás naučili mimo jiné plést košíky, vyřezávat dřevěné lžíce a misky, sklízet, vymlátit a na fofru vyčistit obilí, z něhož se pak po umletí ve větrném mlýně pekly koláče a chleba. Měli jsme tu kursy výroby ručního papíru, svíček ze včelího vosku, keramiky i sochařství, včelařství a dalších.

Spolu s polskými přáteli jsme uspořádali řadu divadelních a hudebních představení zejména na hranicích na Kukačce, přičemž nakonec se společnou snahou nás i obce podařilo otevřít hraniční přechod natrvalo. Po několik let jsme v obci vedli i dětský kroužek, zaměřený na poznávání a ochranu přírody stejně jako na činnosti umělecké.

Mnoho let už spolupracujeme s Hnutím Duha na Týdnech pro les (my jsme je překřtili na Týdny pro mez), v jejichž rámci vysazujeme stromky do mezí, ožínáme je a ochraňujeme i proti zvěři. Kopali jsme i rybníček, rekultivovali skládku atd.

Některé momenty z akcí jsou k vidění ve fotogalerii.

Prohlídka skanzenu

Prohlídka skanzenu je možná od úterý do neděle vždy mezi 10. a 17. hodinou. Skupiny dětí i dospělých si mohou domluvit i program na míru (tradiční dovednosti a řemesla nebo hudební či výtvarné dílny). Po domluvě můžeme připravit i občerstvení.

...