Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Víkend pro mez

9.10.2009 – 11.10.2009

Zveme vás do Jindřichovic k příjemnému a užitečnému prožití volných dnů. Hlavní náplní bude péče o meze a remízky ve volné krajině.

Vedle těchto prací si můžete vyzkoušet dojení koz, domácí výrobu sýra, tvarohu a jogurtu nebo práci s koňmi kolem hospodářství. Budete mít možnost prohlídky zdejšího větrného mlýna a Žijícího skanzenu a debatovat o zajímavých tématech se stálými obyvateli skanzenu i mezi sebou navzájem.

Týden pro mez se koná v selské usedlosti občanského sdružení Lunaria.

  • Ubytování: ekologický statek v horách, skromné podmínky bez elektřiny
  • Strava: domácí, vydatná, bezmasá, společně se můžete podílet na její přípravě
  • Pracovní náplň: ožínání vysazených mezí a remízků, mulčování, ochrana proti okusu zvěří

Podle vašich možností si můžete pobyt i o něco prodloužit - před či po víkendu.

Zájemcům proplácíme cestovné - uchovejte si prosím lístky.

Popis cesty k nám je k dispozici zde. Popř. potřebujete-li bližší informace, napište si o ně. :-)

Prohlídka skanzenu

Prohlídka skanzenu je možná od úterý do neděle vždy mezi 10. a 17. hodinou. Skupiny dětí i dospělých si mohou domluvit i program na míru (tradiční dovednosti a řemesla nebo hudební či výtvarné dílny). Po domluvě můžeme připravit i občerstvení.

...