Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Brigáda a kurs k projektu "Druhově bohatý vodní biotop"

22.8.2014 – 31.8.2014

Zveme vás na brigádu, která bude místy více pracovní a místy bude více naučná formou kursu.

Bude věnovaná zejména projektu „Druhově bohatý vodní biotop“, který finančně popořila Nadace Partnerství a Nestlé. Sponzorským darem v podobě bentonitu (jílu na utěsňování) podpořila firma Keramost. V rámci tohoto projektu bude potřeba utěsňovat jezírko, aby udrželo vodu a aby bylo možno sázet vodní a pobřežní rostliny. Při té příležitosti se samozřejmě o vodních biotopech můžeme leccos dozvědět, takže na přednášku spojenou s praktickou exkurzí pozveme i odborníka na vodní faunu z Libereckého kraje. Ale věnovat se budeme samozřejmě i dalším činnostem kolem skanzenu a hospodářství, aby byl program co nejpestřejší. Přijet lze na celou dobu i pouze na část, jak vám to vyhovuje. O jídlo a střechu nad hlavou se postaráme, kurs je tedy zdarma. :-)

Prohlídka skanzenu

Prohlídka skanzenu je možná od úterý do neděle vždy mezi 10. a 17. hodinou. Skupiny dětí i dospělých si mohou domluvit i program na míru (tradiční dovednosti a řemesla nebo hudební či výtvarné dílny). Po domluvě můžeme připravit i občerstvení.

...