Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Brigáda a kurs k projektu "Druhově bohatý vodní biotop"

22.8.2014 – 31.8.2014

Zveme vás na brigádu, která bude místy více pracovní a místy bude více naučná formou kursu.

Bude věnovaná zejména projektu „Druhově bohatý vodní biotop“, který finančně popořila Nadace Partnerství a Nestlé. Sponzorským darem v podobě bentonitu (jílu na utěsňování) podpořila firma Keramost. V rámci tohoto projektu bude potřeba utěsňovat jezírko, aby udrželo vodu a aby bylo možno sázet vodní a pobřežní rostliny. Při té příležitosti se samozřejmě o vodních biotopech můžeme leccos dozvědět, takže na přednášku spojenou s praktickou exkurzí pozveme i odborníka na vodní faunu z Libereckého kraje. Ale věnovat se budeme samozřejmě i dalším činnostem kolem skanzenu a hospodářství, aby byl program co nejpestřejší. Přijet lze na celou dobu i pouze na část, jak vám to vyhovuje. O jídlo a střechu nad hlavou se postaráme, kurs je tedy zdarma. :-)

Eco-Art Tourism - Step Ahead. 2nd Visegrad Eco Youth Meeting

2.7.2017 – 30.7.2017

Ve spolupráci s polskou organizací „Fundacja na rzecz wspierania kultur alternatywnych i ekologicznych“ pořádáme mezinárodní EKO-ART WORKCAMP v rámci Višegradského projektu.

...