Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Naučná stezka "Okolím Jindřichovic za výšinami ideálů a do údolí duše"

2008

I naučná stezka pro pěší a cyklisty vznikla v rámci širšího projektu Žijící skanzen. Stezka je okružní, propojuje nejzajímavější místa v Jindřichovicích a měří celkem 12km, je ale možné zvolit některou ze zkratek. Cesta má 20 zastavení, která jsou tvořena dřevěnými plastikami, k nimž často přináleží i kamenné sochy. A texty na ní, jak už sám název napovídá, jsou značně odlišné od běžného pojetí naučných stezek...

Projekt naučné stezky finančně podpořili (celkové náklady cca 150 tis. Kč):

  • Evropská unie v rámci programu Interreg III.A
  • Liberecký kraj
  • Český svaz ochránců přírody v rámci programu Místo pro přírodu

Prohlídka skanzenu

Od dubna do září je otevřeno vždy od úterý do neděle mezi desátou a sedmnáctou hodinou. Ve všedních dnech mimo prázdniny však doporučujeme i malým výpravám ohlásit se předem. Ohlášení u větších skupin je potřeba vždy. Pro skupiny je možné také domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. Děkujeme

...