Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Ekovýchova v Žijícím skanzenu

2009 - současnost

ekovýchova Vybudování areálu Žijícího skanzenu dalo základ všem dalším aktivitám, které se v jeho prostorách mohou odehrávat. Nejběžnější jsou exkurze škol, táborů a jiných skupin dětí, ale nejen jich – velmi časté jsou výpravy turistických i jiných zájmových klubů dospělých a pravidelnou spolupráci jsme navázali i s Lázněmi Libverda, které k nám vozí své hosty téměř každý týden. A kromě těchto organizovaných exkurzí k nám chodí mnoho návštěvníků i individuálně – a je jich přibližně celkem 6000 ročně...

ekovýchova Ovšem to nejsou zdaleka jediné aktivity ve skanzenu. Tradičními se staly projektové ekovýchovné dny pro různé školy, které tu pro ně připravujeme. A tak jsme se s dětmi blíže podívali na zdravou výživu, na tradice vánoční i velikonoční, na vynášení Morany... Děti byly už zdejším prostředím velmi unešené a pak i naším přístupem, takže se neuvěřitelně dokázaly otevřít. Všechno jsme s nimi dělali zážitkovou formou, takže měly možnost si opravdu vším projít, ne se o tom "učit". Když jsme měli téma obiloviny, tak jsme s koňmi orali zem, na fofru čistili zrní a pak ho nesli do větrného mlýna, z mouky jsme na peci pekli placky a koblížky a navíc si s námi děti zahrály loutkovou pohádku o obilí, u níž mohly ovlivňovat děj... Při tématu "voda" jsme se neomezili jen na "hmotnou stránku věci", ale šli jsme i dál, povídali jsme si o pokusech Masaru Emota, jak emoce člověka ovlivňují krystaly vody. Ukázali jsme si i pár obrázků a pak děti dostaly každé na papírku napsanou nějakou emoci a zkusily namalovat, jaký asi krystal vody by z ní vznikl... Výsledky byly neuvěřitelné, děti mají úžasnou schopnost empatie a schopnost vyjádřit emoce obrazem! A když jsme si pak společně nad obrázky představovali ty krystaly vody, z nichž je složeno i naše tělo, při různých emocích, až i nás dospělé mrazilo a měli jsme slzy v očích. Věříme, že tato o mnoho hlubší, než běžně pojímaná ekovýchova, v dětech zanechala opravdu stopy, že mají ve své životní cestě na co navazovat...

ekovýchova A protože nejblíž máme jindřichovickou školu, tak také pro ni toho tvoříme nejvíc. V rámci různých projektových dnů jsme společně vyráběli buben z vykotlaného kmene a další pravěké hudební nástroje, slavili masopust, ale také společně s aztéckými Indiány, kteří u nás vedli měsíc semináře, jsme oslavili setkání bájných hadů (indiánského opeřeného hada a našeho jindřichovického sedmihlavého hadího krále), během něhož dostaly děti dávno ztracenou kouzelnou korunku hadího krále, kterou při obřadu vytrhl indiánský šaman přímo ze země. Na dětech nyní je, aby během školního roku navrátili korunce svým poznáním živlů a přírody sedm chybějících drahokamů, aby korunka opět získala svou kouzelnou moc...

ekovýchova ekovýchova Při škole vedeme i dětský kroužek "Ledňáček", kde spolu s dětmi poznáváme přírodu a snažíme se jí pomáhat, chodíme do okolí Jindřichovic a poznáváme jejich historii, ale hrajeme i různé společenské hry a nebo divadlo či tvoříme hudební představení. Vypravili jsme se za památným bukem a malovali ho, aby se dostal do knížky o místním dědictví. Pro dětské hřiště uprostřed obce jsme vyráběli hmyzí hotel a ptačí budky. Situace, kdy v naší truhlářské dílně spousta dětí řeže, vrtá a přitlouká historickým nářadím, aby měli kde bydlet ptáčci, ale i drvodělky, zednice či ploskočelky, které budou obývat vznikající hmyzí hotel, hned tak z paměti nevymizí... A to, že i děti do hloubky prožily tuto tvorbu, zůstalo zachováno i v textech a obrázcích, které vytvořily na informační tabuli ke hmyzímu hotelu (ostatně přečtěte si ji...). A výprava do pravěku, kdy malé "ženy" pečou na kameni placky a malí "muži" připravují oštěpy na obranu před šavlozubým tygrem a všichni společně pak nechají pod kamenným převisem kresby zvířat nakreslené uhlíky z ohniště, taková výprava se také nezapomíná...

Samostatnou kapitolou tohoto projektu jsou i kursy, ty jsou ale detailněji představeny zde, takže není třeba se o nich tady víc rozepisovat. :-)

Projekt finančně podpořili (celkové náklady jsou cca 130 tis. Kč ročně):

  • Liberecký kraj v roce 2009
  • Úřad práce Liberec (financováním mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce)
  • OSIT s.r.o., DELLPOINT

Prohlídka skanzenu

Od dubna do září je otevřeno vždy od úterý do neděle mezi desátou a sedmnáctou hodinou. Ve všedních dnech mimo prázdniny však doporučujeme i malým výpravám ohlásit se předem. Ohlášení u větších skupin je potřeba vždy. Pro skupiny je možné také domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. Děkujeme

...