Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Cesty vody

2010-2011

cesty vody Jde o další společný česko – polský projekt. Krajina má na obou stranách obdobný charakter i obdobnou minulost a potýká se tedy i s obdobnými problémy. Jedním z nich, jak se ukázalo zejména v létě roku 2010 při katastrofálních povodních na Frýdlantsku i v polském příhraničí, je hospodaření s vodou.

Náš projekt se snažil vrátit do krajiny na obou stranách hranice malé vodní plochy a obnovit i vztah lidí k nim. Proto pracujeme s mladými lidmi, kteří se sdružili ve dvou organizacích (Lunaria a Unia Izerska) a dvou neformálních skupinách. A proto se také snažíme, aby vybudované vodní plochy měly i další využití, aby tedy i kolem nich vznikly třeba drobné stavbičky z přírodních materiálů, které to využití umožní...

cesty vody Na polské straně v areálu Stacje Wolimierz, kde sídlí známé divadlo Klinika lalek, vzniklo malé jezírko, vedle něhož jsme společně obnovili starou studnu a nad ní malý domeček. Ten teď bude sloužit jako sauna a letní kuchyně. Na české straně v areálu jindřichovického skanzenu jsme vybudovali dvě přírodní jezírka, která slouží pro koupání mladých účastníků akcí a zároveň pro zachycení dešťových vod. Na větší jezírko, jehož záliv je překlenut kamenným mostkem, navazují kamenná máchadla na máchání prádla, které se tu pere ručně a voda dále přetéká přírodním potůčkem do pěstovacího jezírka, kde budou pěstovány různé jedlé vodní a vlhkomilné rostliny. Před domem přibyla kamenná kašna s dřevěnými sochami se stále tekoucí pitnou vodou pro účastníky kursů i návštěvníky skanzenu. Aby byl cyklus vody uzavřen, byla vytvořena také kořenová čistička odpadních vod. Nad koupacím jezírkem byl vysázen vrbový chrám pro odpočinek účastníků kursů a nedaleko od něj byla postavena letní kuchyně s rákosovou střechou pro jejich nasycení :-). V jejím rámci bude i udírna na uzení sýrů (ve skanzenu chováme kozy, pořádáme i kursy výroby sýrů) a pec na keramiku (pořádáme i keramické kursy) a prostor pro sušení ovoce a bylin. Hned za bránou do skanzenu přibylo příjemné posezení se slaměnou doškovou stříškou. Nezapomněli jsme ani na cyklisty, pro něž jsme postavili pěkné stojany na kola a na jezdce na koních, pro které přibylo úvaziště. Pro menší děti vniklo spousta příležitostí k hraní si: houpačka, pískoviště, malá kamenná lezací stěna a skluzavka, pro větší hráče vzniklo jednoduché travnaté volejbalové hřiště i dřevěné branky na fotbal. Zároveň jsme pomysleli na odpočinek a umístili jsme různé dřevěné lavičky v bezprostředním okolí jezírka i skanzenu a okrášlili to tu novými původními keři, popínavkami a několika zahrádkami s jedlými i okrasnými rostlinami. Aby bylo kde pěstovat zeleninu pro vaření na kurzech, vznikly i větší "německé kopy" a nad nimi i "sluneční past" pro pěstování teplomilných rostlin.

Projekt byl určen především pro mladé lidi, kteří měli možnost se na různých kursech naučit tradiční stavební a krajinářské dovednosti, ale také se potkat s jinými kulturami (polskou, romskou...) a hledat potřebný konsensus a multikulturní přístup. Tím vším se snažíme přispět k nové Evropě bez hranic. K projektu jsme přizvali i místní děti z jindřichovické školy, pro něž jsme kromě kroužku Ledňáček a víkendových kursů zařídili i po celý školní rok místo asistentky, která s nimi pracovala na rozvíjení demokratických principů a pomáhala při začleňování sociálně slabších.

Projekt finančně podpořila (celkové náklady jsou cca 1,7 mil. Kč):

  • Evropská unie z programu "Mládež v akci"

Protože část projektu je opět třeba předfinancovat, děkujeme lidem, kteří nám poskytli půjčku za nekomerční úrok:

  • Pavlína Zámečníková, Sokolov
  • Ladislav Hambálek, Praha
  • Zorka Rossmannová, Praha

A také dokonce bezúročně:

  • Zuzana Těšínská, Praha

Prohlídka skanzenu

Od dubna do září je otevřeno vždy od úterý do neděle mezi desátou a sedmnáctou hodinou. Ve všedních dnech mimo prázdniny však doporučujeme i malým výpravám ohlásit se předem. Ohlášení u větších skupin je potřeba vždy. Pro skupiny je možné také domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. Děkujeme

...