Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Žijící zázemí skanzenu

2010

zázemí skanzenu Tento projekt navazuje na předchozí investiční projekt Žijící skanzen. Jeho název vznikl vlastně přesmyčkou z často se opakující věty v technické zprávě, že zázemí skanzenu je "dožité". A my jsme chtěli, aby i ono bylo "žijící", stejně jako celý skanzen.

Už léta k nám každý červenec chodil pan Herbig, do odsunu v roce 1945 majitel tohoto domu a vždy opakoval: "To je hezké, jak to tu opravujete a co tu děláte, ale potřebujete také opravit ten samospádový vodovod, který tu kdysi byl..." A tak jsme se rozhodli ho opravdu obnovit. Bohužel po původních dubových trubkách už se (doslova) slehla zem, takže to znamenalo nové kopání celých asi 500 metrů, ale díky tomu už ke skanzenu opravdu teče samospádem čistá pramenitá voda z opravené kamenné studánky.

Dvůr se díky přecházení koní a krávy po každém dešti měnil v blátivou louži, takže bylo zřejmé, že velmi důležitou prioritou bude jeho vydláždění. A k tomu jsme zvolili přírodní nepravidelné ale ploché kameny, takže dvůr teď opravdu dotváří esteticky působivé zázemí skanzenu.

zázemí skanzenu A celý areál byl oplocen již "dožitým" plotem, takže i jeho obnova byla nabíledni. Zvolili jsme několik druhů plotů, abychom ukázali pestrost, jaká se dříve v plotech vyskytovala. Bezprostřední okolí skanzenu bylo oploceno loupanými plaňkami (od slova "pláňky", tedy skutečně planých stromků získaných z prořezávky v lese), spodní část pak plaňkami neloupanými a ještě méně pravidelnými. Spodní kozí ohrada pak byla oplocena plotem laťovým, tedy laťkami a krajinkami, které lidé už odedávna používali jako využitelný odpad ze sámování prken. A část kolem domu a dvora je tvořena i plotem prkenným, palisádovým a nebo obloukovým, takového "honosnějšího", téměř zámkového typu, který bude následně popnut popínavými rostlinami a dřevinami.

Zde bychom chtěli poděkovat oběma živnostníkům, kteří vyhráli výběrové řízení, tedy Janu Lodemu i Ondřejovi Volmanovi za to, že při realizaci projektu v maximální míře umožnili zaměstnávat místní živnostníky a brigádníky. Je typické pro všechny naše projekty, že chceme v co největší míře jejich realizací ekonomicky pomoct tomuto chudému kraji, sužovanému navíc vysokou nezaměstnaností. A tak jsme rádi, že měl i tento projekt veliký sociální přínos pro místní komunitu.

Projekt finančně podpořil (celkové náklady cca 2 mil. Kč):

  • Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) z programu Leader, administrovaného Místní akční skupinou mikroregionu Frýdlantsko (MASiF)
  • Nadace rozvoje občanské společnosti (poskytnutím úvěru za nekomerční úrok v rámci programu 3P)

Přestože realizační fáze projektu již skončila, ještě by nám určitě moc pomohly další sponzorské příspěvky, protože SZIF nefinancoval celé náklady projektu. Nemalou část jsme museli dodat ze svých prostředků získaných zejména exkurzemi ve skanzenu a ty nám nyní chybí, abychom je mohli investovat zejména do ekovýchovy a péče o krajinu. I dodatečná pomoc tedy přijde více než vhod...

Prohlídka skanzenu

Od dubna do září je otevřeno vždy od úterý do neděle mezi desátou a sedmnáctou hodinou. Ve všedních dnech mimo prázdniny však doporučujeme i malým výpravám ohlásit se předem. Ohlášení u větších skupin je potřeba vždy. Pro skupiny je možné také domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. Děkujeme

...