Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Česko – polské setkání: Cyklostezka na dávné Jizerské železnici

2012

Česko – polské setkání: Cyklostezka na dávné Jizerské železniciVšechno začalo v roce 2010 putovní výstavou a konferencí „Cestou vytrhaných kolejí”, kdy jsme přemýšleli nad budoucností bývalého železničního náspu. V minulém roce była vypracována studie vzniku cyklostezky, prezentovaná opět na putovní výstavě, která byla zakončena jednáním českých a polských starostů v Lesne.

Česko – polské setkání: Cyklostezka na dávné Jizerské železniciLetos chceme ve spolupráci dobrovolníků polských, českých a mezinárodních vyčistit násep od náletů stromků a keřů. Kromě této práce samozřejmě plánujeme společné výlety do Jizerských hor, táboráky a jinou zábavu. Na workcamp v létě 2012, organizovaný se sdružením „Jeden svět” z Poznaně, k nám přijedou i dobrovolníci z celého světa.

Projekt grantem finančně zaštiťuje polská strana

Eco-Art Tourism - Step Ahead. 2nd Visegrad Eco Youth Meeting

2.7.2017 – 30.7.2017

Ve spolupráci s polskou organizací „Fundacja na rzecz wspierania kultur alternatywnych i ekologicznych“ pořádáme mezinárodní EKO-ART WORKCAMP v rámci Višegradského projektu.

...