Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Česko – polské setkání: Cyklostezka na dávné Jizerské železnici

2012

Česko – polské setkání: Cyklostezka na dávné Jizerské železniciVšechno začalo v roce 2010 putovní výstavou a konferencí „Cestou vytrhaných kolejí”, kdy jsme přemýšleli nad budoucností bývalého železničního náspu. V minulém roce była vypracována studie vzniku cyklostezky, prezentovaná opět na putovní výstavě, která byla zakončena jednáním českých a polských starostů v Lesne.

Česko – polské setkání: Cyklostezka na dávné Jizerské železniciLetos chceme ve spolupráci dobrovolníků polských, českých a mezinárodních vyčistit násep od náletů stromků a keřů. Kromě této práce samozřejmě plánujeme společné výlety do Jizerských hor, táboráky a jinou zábavu. Na workcamp v létě 2012, organizovaný se sdružením „Jeden svět” z Poznaně, k nám přijedou i dobrovolníci z celého světa.

Projekt grantem finančně zaštiťuje polská strana

Prohlídka skanzenu

Od dubna do září je otevřeno vždy od úterý do neděle mezi desátou a sedmnáctou hodinou. Ve všedních dnech mimo prázdniny však doporučujeme i malým výpravám ohlásit se předem. Ohlášení u větších skupin je potřeba vždy. Pro skupiny je možné také domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. Děkujeme

...