Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Česko – polské setkání: Cyklostezka na dávné Jizerské železnici

2012

Česko – polské setkání: Cyklostezka na dávné Jizerské železniciVšechno začalo v roce 2010 putovní výstavou a konferencí „Cestou vytrhaných kolejí”, kdy jsme přemýšleli nad budoucností bývalého železničního náspu. V minulém roce była vypracována studie vzniku cyklostezky, prezentovaná opět na putovní výstavě, která byla zakončena jednáním českých a polských starostů v Lesne.

Česko – polské setkání: Cyklostezka na dávné Jizerské železniciLetos chceme ve spolupráci dobrovolníků polských, českých a mezinárodních vyčistit násep od náletů stromků a keřů. Kromě této práce samozřejmě plánujeme společné výlety do Jizerských hor, táboráky a jinou zábavu. Na workcamp v létě 2012, organizovaný se sdružením „Jeden svět” z Poznaně, k nám přijedou i dobrovolníci z celého světa.

Projekt grantem finančně zaštiťuje polská strana

Prohlídka skanzenu

Prohlídka skanzenu je možná od úterý do neděle vždy mezi 10. a 17. hodinou. Skupiny dětí i dospělých si mohou domluvit i program na míru (tradiční dovednosti a řemesla nebo hudební či výtvarné dílny). Po domluvě můžeme připravit i občerstvení.

...