Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Poklady zaváté staletími

2012 - 2013

poklady zaváté staletímiAsi 300 let starý podstávkový dům prošel v posledních cca 100 letech různými úpravami, které zpravidla znamenaly zásah do jeho původního architektonického vzhledu. Pravděpodobně proto, že uhnily spodní 2-3 řady trámů roubení, byly tyto před cca 100 lety vyměněny a nahrazeny zvýšenou podezdívkou. Protože za socialismu nebylo udržováno roubení a hrázdění, bylo namísto udržování raději v 60. letech překryto prkenným zadeštěním, pod nímž však proces chátrání trámů i hliněné výplně pokračuje. Původní velká roubená přízemní světnice byla přepažena, původní chlebová pec zbourána a podlahy nahrazeny novými z úzkých prken, což působí cizorodě. Rovněž původní ozdobný štít skládaný ze širokých prken byl vyměněn za prkna úzká. Některé omítky opadávají a také nátěry potřebují vyměnit, to se týká místností i vnějších ploch. Tímto projektem chceme v co největší míře vrátit dům do původního stavu a vrátit mu původní krásu a architektonické vyznění. Zároveň tyto úpravy znamenají zachování původních dispozic a opravdu šetrnou obnovu domu, nikoli necitlivou modernizaci...

Projekt finančně podpořil (celkové náklady cca 2,1 mil. Kč):

 • Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) z programu Leader, administrovaného Místní akční skupinou mikroregionu Frýdlantsko (MASiF)
 • Nadace rozvoje občanské společnosti (poskytnutím úvěru za nekomerční úrok v rámci programu 3P)
 • A'ha komín
 • Kamnářství Jířa
 • Stavebniny Žilka, Frýdlant v Čechách
 • MK PROFI Kachlová kamna s.r.o., Horní Planá
 • Woit s.r.o., Liberec
 • Amnes, Bohumín
 • Grena a.s., Veselí nad Lužnicí
 • KM Beta a.s., Hodonín
 • Promat, Praha
 • Zeolit, Kladno
 • Steno CZ, Liberec
 • Zámečnictví Pečený, Liberec
 • OP Graphic, Liberec
 • FLOOR FOREVER, Předměřice nad Jizerou
 • FRIT s.r.o., PNZ, Liberec

Prohlídka skanzenu

Od dubna do září je otevřeno vždy od úterý do neděle mezi desátou a sedmnáctou hodinou. Ve všedních dnech mimo prázdniny však doporučujeme i malým výpravám ohlásit se předem. Ohlášení u větších skupin je potřeba vždy. Pro skupiny je možné také domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. Děkujeme

...