Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Poklady zaváté staletími

2012 - 2013

poklady zaváté staletímiAsi 300 let starý podstávkový dům prošel v posledních cca 100 letech různými úpravami, které zpravidla znamenaly zásah do jeho původního architektonického vzhledu. Pravděpodobně proto, že uhnily spodní 2-3 řady trámů roubení, byly tyto před cca 100 lety vyměněny a nahrazeny zvýšenou podezdívkou. Protože za socialismu nebylo udržováno roubení a hrázdění, bylo namísto udržování raději v 60. letech překryto prkenným zadeštěním, pod nímž však proces chátrání trámů i hliněné výplně pokračuje. Původní velká roubená přízemní světnice byla přepažena, původní chlebová pec zbourána a podlahy nahrazeny novými z úzkých prken, což působí cizorodě. Rovněž původní ozdobný štít skládaný ze širokých prken byl vyměněn za prkna úzká. Některé omítky opadávají a také nátěry potřebují vyměnit, to se týká místností i vnějších ploch. Tímto projektem chceme v co největší míře vrátit dům do původního stavu a vrátit mu původní krásu a architektonické vyznění. Zároveň tyto úpravy znamenají zachování původních dispozic a opravdu šetrnou obnovu domu, nikoli necitlivou modernizaci...

Projekt finančně podpořil (celkové náklady cca 2,1 mil. Kč):

 • Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) z programu Leader, administrovaného Místní akční skupinou mikroregionu Frýdlantsko (MASiF)
 • Nadace rozvoje občanské společnosti (poskytnutím úvěru za nekomerční úrok v rámci programu 3P)
 • A'ha komín
 • Kamnářství Jířa
 • Stavebniny Žilka, Frýdlant v Čechách
 • MK PROFI Kachlová kamna s.r.o., Horní Planá
 • Woit s.r.o., Liberec
 • Amnes, Bohumín
 • Grena a.s., Veselí nad Lužnicí
 • KM Beta a.s., Hodonín
 • Promat, Praha
 • Zeolit, Kladno
 • Steno CZ, Liberec
 • Zámečnictví Pečený, Liberec
 • OP Graphic, Liberec
 • FLOOR FOREVER, Předměřice nad Jizerou
 • FRIT s.r.o., PNZ, Liberec

Prohlídka skanzenu

Od října do konce března máme již zavřeno. Otevíráme opět 1.4.2018. Je však možné po telefonické dohodě pro větší skupiny domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. 

...