Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Druhově bohatý vodní biotop

2014-2015

Jezírko má z pramene stálý přítok vody, který je vždy při deštích a tání sněhu podstatně navyšován odtokem vody ze střech skanzenu a z kamenného dvora. Tato dešťová voda je taktéž svedená do jezírka. Ve středoevropských podmínkách se evapotranspirace rovná a nebo je menší než je úhrn srážek. Stačí tedy pouze zajistit minimalizaci průsaku a přírodní jezírko už bude funkční i s určitou výměnou vody. Nechceme-li použít žádnou umělou hmotu, nabízí se jen jediné řešení a tím je hornina „bentonit“. Bentonit je hornina vznikající zvětráváním mateční horniny z čediče (třetihorní hornina). Je charakteristická vysokým obsahem jílových nerostů. Jedná se o reziduální a nepřemístěnou jílovitou horninu, která má velmi dobrou sorpční vlastnost, vysokou schopnost výměny kationtů. Je to plastická hornina s vlastnostmi, které jí umožňují bobtnat. Tyto vlastnosti předurčují bentonit mj. k výbornému použití jako těsnící vrstvy do jezírek, rybníků a vodních nádrží. Jezírko chceme tedy utěsnit bentonitem, který má bobtnavost 100-300% a utěsní všechny škvíry ve zdejší zemině. Toto řešení jsme konzultovali s odborníkem na vodní nádrže RNDr. Přikrylem ze společnosti ENKI Třeboň.

Po utěsnění jezírka nastane další radostná práce. Jezírko má velmi nepravidelný, přírodní tvar s velmi různorodou hloubkou. To umožňuje vysázet velké množství původních domácích vodních a pobřežních rostlin do jejich optimálních podmínek. Tím by se jezírko stalo velmi pestrým biotopem s řadou vzácných původních rostlin, které se nyní už málokde najdou. Většina vodních ploch byla totiž eutrofizována buď přímo krmením pro chov ryb a nebo splachem z polí. Tato oligotrofní, mírně kyselá voda dá dokonalou příležitost pro růst vodních rostlin, aniž by došlo k invaznímu růstu některých druhů, jak se tomu stane při narušení křehké rovnováhy vodního ekosystému například intenzivním chovem ryb či třeba zabahněním.

Tento projekt finančně podpořila částkou 56 000,-Kč:

  • Nadace Partnerství a Nestlé
  • KERAMOST, a.s.

Tento projekt podpořila částkou 23 000,- Kč:

  • Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Prohlídka skanzenu

Od října do konce března máme již zavřeno. Otevíráme opět 1.4.2018. Je však možné po telefonické dohodě pro větší skupiny domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. 

...