Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Druhově bohatý vodní biotop

2014-2015

Jezírko má z pramene stálý přítok vody, který je vždy při deštích a tání sněhu podstatně navyšován odtokem vody ze střech skanzenu a z kamenného dvora. Tato dešťová voda je taktéž svedená do jezírka. Ve středoevropských podmínkách se evapotranspirace rovná a nebo je menší než je úhrn srážek. Stačí tedy pouze zajistit minimalizaci průsaku a přírodní jezírko už bude funkční i s určitou výměnou vody. Nechceme-li použít žádnou umělou hmotu, nabízí se jen jediné řešení a tím je hornina „bentonit“. Bentonit je hornina vznikající zvětráváním mateční horniny z čediče (třetihorní hornina). Je charakteristická vysokým obsahem jílových nerostů. Jedná se o reziduální a nepřemístěnou jílovitou horninu, která má velmi dobrou sorpční vlastnost, vysokou schopnost výměny kationtů. Je to plastická hornina s vlastnostmi, které jí umožňují bobtnat. Tyto vlastnosti předurčují bentonit mj. k výbornému použití jako těsnící vrstvy do jezírek, rybníků a vodních nádrží. Jezírko chceme tedy utěsnit bentonitem, který má bobtnavost 100-300% a utěsní všechny škvíry ve zdejší zemině. Toto řešení jsme konzultovali s odborníkem na vodní nádrže RNDr. Přikrylem ze společnosti ENKI Třeboň.

Po utěsnění jezírka nastane další radostná práce. Jezírko má velmi nepravidelný, přírodní tvar s velmi různorodou hloubkou. To umožňuje vysázet velké množství původních domácích vodních a pobřežních rostlin do jejich optimálních podmínek. Tím by se jezírko stalo velmi pestrým biotopem s řadou vzácných původních rostlin, které se nyní už málokde najdou. Většina vodních ploch byla totiž eutrofizována buď přímo krmením pro chov ryb a nebo splachem z polí. Tato oligotrofní, mírně kyselá voda dá dokonalou příležitost pro růst vodních rostlin, aniž by došlo k invaznímu růstu některých druhů, jak se tomu stane při narušení křehké rovnováhy vodního ekosystému například intenzivním chovem ryb či třeba zabahněním.

Tento projekt finančně podpořila částkou 56 000,-Kč:

  • Nadace Partnerství a Nestlé
  • KERAMOST, a.s.

Tento projekt podpořila částkou 23 000,- Kč:

  • Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Prohlídka skanzenu

Od dubna do září je otevřeno vždy od úterý do neděle mezi desátou a sedmnáctou hodinou. Ve všedních dnech mimo prázdniny však doporučujeme i malým výpravám ohlásit se předem. Ohlášení u větších skupin je potřeba vždy. Pro skupiny je možné také domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. Děkujeme

...