Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Pestré biotopy

2015

I v letošním roce byla důležitou prioritou pravidelná udržovací péče o pět vytvořených tůněk. Tůňky už do značné míry získávají stabilní druhovou skladbu (napočítáno 43 druhů rostlin), tu ale ohrožuje větší než žádoucí rozmach orobince. Orobinec jsme tedy z větší části plochy tůní vytrhali a omezili tak jeho rozrůstání.

Druhým důležitým úkolem byla péče o v minulých letech vysázené meze. Část stromků už sice začíná odrůstat omezujícímu vlivu buřeně, ale většina stromků a keřů (26 druhů původních dřevin) je zatím ještě trávou ohrožena. Provedli jsme tedy ožínání těchto stromků, aby netrpěly pod příliš agresivním vlivem buřeně.

A třetí letošní prioritou bylo osázení jezírka vodními rostlinami. Jezírko má z pramene stálý přítok vody, který je vždy při deštích a tání sněhu podstatně navyšován odtokem vody ze střech skanzenu a z kamenného dvora. Tato dešťová voda je taktéž svedená do jezírka. Jezírko má velmi nepravidelný, přírodní tvar s velmi různorodou hloubkou. To umožňuje vysázet velké množství původních domácích vodních a pobřežních rostlin do jejich optimálních podmínek. Pořídili jsme 46 druhů původních rostlin. Vzhledem k extrémně suchému roku se však jezírko letos nenaplnilo celé, okrajové litorální zóny zatím zůstaly na suchu. Rostliny tudíž dopěstováváme v náhradních podmínkách. Avšak ponořené rostliny, lekníny a část rostlin s plovoucími listy jsme mohli vysázet.

Tím se jezírko stalo už alespoň částečně pestrým biotopem. Většina vodních ploch byla totiž eutrofizována buď přímo krmením pro chov ryb a nebo splachem z polí. Naše oligotrofní, mírně kyselá voda dá dokonalou příležitost pro růst vodních rostlin, aniž by došlo k invaznímu růstu některých druhů, jak se tomu stane při narušení křehké rovnováhy vodního ekosystému například intenzivním chovem ryb či třeba zabahněním. Předpokládáme, že po dokončení bude vodní biotop domovem nejen v žádosti zmíněných druhů živočichů, ale díky vyšší biodiverzitě se seznam živočichů, obývajících tento ekotop ještě rozšíří – a stejně tak i jejich početnost.

Oproti tůním a jezírkům v pralese a na loukách tedy zde provádíme nejprve sázení původních rostlin (i z ekovýchovných důvodů, kdy se tento vodní biotop stane jakousi přírodní botanickou zahradou původních druhů rostlin a vhodným objektem pro ekovýchovné programy), až poté ponechání přírodnímu vývoji (krom eventuelních nejpodstatnějších zásahů). Následná péče bude spočívat zejména v udržování vodního biotopu takovým způsobem, aby nedošlo k invazivnímu růstu některého druhu a potlačení pomaleji rostoucích druhů. Rovněž je třeba dohlédnout na to, aby nedošlo k eutrofizaci například rozkladem příliš velkého množství spadaného listí.

Tento projekt podpořil částkou 7 000,- Kč:

  • Český svaz ochránců přírody

Prohlídka skanzenu

Od října do konce března máme již zavřeno. Otevíráme opět 1.4.2018. Je však možné po telefonické dohodě pro větší skupiny domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. 

...