Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Pestré biotopy

2015

I v letošním roce byla důležitou prioritou pravidelná udržovací péče o pět vytvořených tůněk. Tůňky už do značné míry získávají stabilní druhovou skladbu (napočítáno 43 druhů rostlin), tu ale ohrožuje větší než žádoucí rozmach orobince. Orobinec jsme tedy z větší části plochy tůní vytrhali a omezili tak jeho rozrůstání.

Druhým důležitým úkolem byla péče o v minulých letech vysázené meze. Část stromků už sice začíná odrůstat omezujícímu vlivu buřeně, ale většina stromků a keřů (26 druhů původních dřevin) je zatím ještě trávou ohrožena. Provedli jsme tedy ožínání těchto stromků, aby netrpěly pod příliš agresivním vlivem buřeně.

A třetí letošní prioritou bylo osázení jezírka vodními rostlinami. Jezírko má z pramene stálý přítok vody, který je vždy při deštích a tání sněhu podstatně navyšován odtokem vody ze střech skanzenu a z kamenného dvora. Tato dešťová voda je taktéž svedená do jezírka. Jezírko má velmi nepravidelný, přírodní tvar s velmi různorodou hloubkou. To umožňuje vysázet velké množství původních domácích vodních a pobřežních rostlin do jejich optimálních podmínek. Pořídili jsme 46 druhů původních rostlin. Vzhledem k extrémně suchému roku se však jezírko letos nenaplnilo celé, okrajové litorální zóny zatím zůstaly na suchu. Rostliny tudíž dopěstováváme v náhradních podmínkách. Avšak ponořené rostliny, lekníny a část rostlin s plovoucími listy jsme mohli vysázet.

Tím se jezírko stalo už alespoň částečně pestrým biotopem. Většina vodních ploch byla totiž eutrofizována buď přímo krmením pro chov ryb a nebo splachem z polí. Naše oligotrofní, mírně kyselá voda dá dokonalou příležitost pro růst vodních rostlin, aniž by došlo k invaznímu růstu některých druhů, jak se tomu stane při narušení křehké rovnováhy vodního ekosystému například intenzivním chovem ryb či třeba zabahněním. Předpokládáme, že po dokončení bude vodní biotop domovem nejen v žádosti zmíněných druhů živočichů, ale díky vyšší biodiverzitě se seznam živočichů, obývajících tento ekotop ještě rozšíří – a stejně tak i jejich početnost.

Oproti tůním a jezírkům v pralese a na loukách tedy zde provádíme nejprve sázení původních rostlin (i z ekovýchovných důvodů, kdy se tento vodní biotop stane jakousi přírodní botanickou zahradou původních druhů rostlin a vhodným objektem pro ekovýchovné programy), až poté ponechání přírodnímu vývoji (krom eventuelních nejpodstatnějších zásahů). Následná péče bude spočívat zejména v udržování vodního biotopu takovým způsobem, aby nedošlo k invazivnímu růstu některého druhu a potlačení pomaleji rostoucích druhů. Rovněž je třeba dohlédnout na to, aby nedošlo k eutrofizaci například rozkladem příliš velkého množství spadaného listí.

Tento projekt podpořil částkou 7 000,- Kč:

  • Český svaz ochránců přírody

Prohlídka skanzenu

Od dubna do září je otevřeno vždy od úterý do neděle mezi desátou a sedmnáctou hodinou. Ve všedních dnech mimo prázdniny však doporučujeme i malým výpravám ohlásit se předem. Ohlášení u větších skupin je potřeba vždy. Pro skupiny je možné také domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. Děkujeme

...