Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Aleje na Frýdlantsku

2016-2017

Tento projekt navazuje na naše aktivity v loňském roce a na snahu zachránit aleje na Frýdlantsku, v rámci níž se spojilo více aktivistů a založilo občanskou iniciativu Zachraňme aleje.  Společně jsme v tomto roce díky projektu uskutečnili  Rozloučení s Kočárovou alejí s doprovodným programem – představením Muž, který sázel stromy a putovní výstavou o alejích.

Frýdlantsko je malebnou krajinou v podhůří Jizerských hor, krásu tohoto pozapomenutého kraje již více než sto let podtrhují všudypřítomné aleje. Dosud byly aleje pro místní obyvatele něčím samozřejmým, co sem vždy patřilo a patřit bude. Ale kvůli katastrofálnímu stavu místních silnic a zanedbanosti údržby již starších stromů náhle hrozila krajině ztráta krajinného rázu velkým plošným kácením.

Hrozící plošné kácení ve velkém vyburcovalo na podzim roku 2015 skupinu místních obyvatel z celého Frýdlantska ke spolupráci a aktivní snaze o záchranu alejí. Protože byl projekt Libereckého kraje již těsně před finálním schvalováním a již prošel výběrovým kolem jako projekt pilotní, nezbýval skoro žádný čas a nebylo mnoho možností. Díky neuvěřitelnému nasazení všech aktivistů se povedlo narychlo založit občanskou iniciativu Zachraňme aleje, problém medializovat, jednat s politiky a stát se účastníky schvalovacích řízení. Zprvu byla jednání spíše v bojovném duchu, když však druhá strana pochopila, že nechceme celý projekt za každou cenu zabrzdit – a tedy zabránit i opravám silnic, začala již konstruktivnější jednání. Vznikla pracovní skupina, kde jednali zástupci Kraje i projektanti, starostové a zástupci iniciativy Zachraňme aleje. Pracovní skupina prošla všechny úseky a posuzovala de facto každý strom. Zachránit se tak nakonec podařilo necelou polovinu z původního počtu. Původně mělo padnout k zemi 954 stromů, teď je osud zpečetěn „jen" u 500 z nich. Zůstanou však zachovány čtyři aleje z pěti, většinou jde o kácení jednotlivých stromů v lesních úsecích, v místech mostků, stromů ve špatném zdravotním stavu i stromků náletových a občas stromů příliš zasahujících do silnice.

Bohužel jedna z nejvýraznějších a nejdiskutovanějších – a pro některé i ta nejkrásnější alej mezi Raspenavou a Krásným Lesem zvaná Kočárová bude pokácena. Tady záchrana není možná. Padne tu zhruba 300 stromů. Důvodem je špatný zdravotní stav jasanů (poranění od aut) a také nutnost rozšířit tuto silnici vzhledem k jejímu dopravnímu zatížení.

Nicméně podařilo se také domluvit náhradní výsadbu, kdy za každý pokácený strom se tři nové vysází a podstatným výsledkem je i vznik koncepční studie péče o aleje na Frýdlantsku.

Na tuto činnost jsme v roce 2016 navázali projektem „Ochraňujme aleje“, který měl za cíl téma alejí již ve zcela nekonfliktním duchu přiblížit veřejnosti a také se důstojně a pietně rozloučit s Kočárovou alejí.

Nejprve proběhla vernisáž putovní výstavy “Chraňme aleje“ spolu s hudebně-literárním představením “Muž, který sázel stromy“ v zámeckém pivovaru Frýdlant – 7. 10. od 19:30. Akce se zúčastnilo přibližně 40 lidí. Představení “Muž, který sázel stromy“ v podání Dua Paradisa a Martina Duška sklidilo zasloužený úspěch a zároveň jsme tak slavnostně zahájili putovní výstavu “Chraňme aleje“ - vzdělávací výstavu o alejích zapůjčenou od Arniky i s uměleckými fotografiemi alejí na Frýdlantsku od pana Čížka. Poté výstava dva týdny putovala: 10. - 14. 10. byla vystavena ve foyer frýdlantské radnice, 14. - 17. 10. v předsálí hejnického kina, 17. - 21. 10. v areálu lesnické školy v Hejnicích a nakonec byla i součástí závěrečné akce “Rozloučení s Kočárovou alejí“ dne 22. 10. od 12 hodin. Výstavu vidělo celkem 780 lidí. Naštěstí nám počasí i při naší venkovní akci přálo a všech 120 návštěvníků si užilo jak dětský scénický tanec “Listy“ (tanečnice z Jindřichovic), tak povídání o alejích (Zbyněk Vlk), koncert Yanka (Jana Bružeňáka) i Kayi (Karly Salabové) i drobné občerstvení. Zástupce spolku Arnika slavnostně předal ocenění za 3. místo v celostátní soutěži o nejkrásnější alej roku 2015. Při slavnostním odhalení jsme poté pokřtili pamětní kámen Kočárové aleje a nakonec jsme si všichni užili i rozlučkovou jízdu s koňskými povozy a průvodem alejí i s jezdci na koních. Celkově přátelskou a pohodovou atmosféru zpestřili členové i příznovci iniciativy Zachraňme aleje dobovými kostýmy.

V roce 2017 jsme vybudovali lavičku na posezení s fotografiemi a informacemi o této aleji, ta lavička byla symbolicky vytvořena z jednoho z jasanů pokácených v zimě 2016 – 2017. Tak vzniklo spolu se stolkem, jednoduchými stoličkami a pamětním kamenem pietní místo jako vzpomínka na tuto alej, která tu za nás téměř 150 let dýchala, poskytovala stín kočárům, pohlcovala prach a kouř z našich aut... A samozřejmě vedle nové silnice poroste stromořadí nové, v první fázi alespoň jednostranně vysázené, než se podaří (snad) získat souhlas vlastníka pozemků i na druhé straně.

 • Tento projekt podpořil částkou 50 000,- Kč:

  Liberecký kraj
 • Tento projekt podpořila částkou 20 000,- Kč:

  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
 • Tento projekt podpořili částkou 11 000,- Kč:

  Český svaz ochránců přírody
 • a jeho partneři:

  Lesy České republiky
 • Ministerstvo životního prostředí

Prohlídka skanzenu

Od dubna do září je otevřeno vždy od úterý do neděle mezi desátou a sedmnáctou hodinou. Ve všedních dnech mimo prázdniny však doporučujeme i malým výpravám ohlásit se předem. Ohlášení u větších skupin je potřeba vždy. Pro skupiny je možné také domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. Děkujeme

...