Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Ekovýchovný kroužek Ledňáček

2017-2018

Kroužek Ledňáček má pravidelné dvouhodinové schůzky každý týden a navštěvuje ho od září 2018 25 dětí z Jindřichovic.

Ve školním roce 2017 – 2018 byl dokonce zájem dětí tak velký, že jsme museli zájemce rozdělit na dvě části. Ve čtvrtek byl nadále kroužek Ledňáček, v pátek pak kroužek Vlaštovka se stejným programem, ale pro druhou část dětí. Témata schůzek jsou dána hlavně ročním obdobím a počasím, bývá to poznávání přírody (např. zkoumání fauny ve vodních ekosystémech nebo poznávání ptáků na krmítku či podle hlasu), stopování, jízda přírodou na koni či na voze a nebo cesty za přírodními zajímavostmi. Věnujeme se také práci s přírodními materiály, jako je hlína, proutí, dřevo apod.

Podstatnou částí práce s dětmi jsou celodenní výlety za přírodními a kulturními zajímavostmi našeho Trojzemí. Těch jsme nakonec uskutečnili mnohem více, než jsme plánovali. Postupně jsme byli na zimním stadionu ve Frýdlantě, v Technickém muzeu a na trampolínách v Liberci, v divadle a na lezecké stěně v Liberci, na zámku ve Frýdlantě, v rudných dolech a v parku miniatur památek Horního Slezska v Kowarech, v Dinoparku v Liberci, v botanické zahradě v Liberci, na Oybině a v Motýlím domě v Jonsdorfu (tam dokonce dvakrát).

  • Tento projekt podpořil částkou 33 834,- Kč

    Liberecký kraj

Prohlídka skanzenu

Od dubna do září je otevřeno vždy od úterý do neděle mezi desátou a sedmnáctou hodinou. Ve všedních dnech mimo prázdniny však doporučujeme i malým výpravám ohlásit se předem. Ohlášení u větších skupin je potřeba vždy. Pro skupiny je možné také domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. Děkujeme

...