Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Zázemí pro ekologickou výchovu v Žijícím skanzenu – 3. etapa

2017-2018

Projekt řešil rekonstrukci části areálu Žijícího skanzenu sloužící jako zázemí pro ekovýchovu. Postavili jsme solární sprchu s kompostovací toaletou.

Stavba má jednak funkci ekologickou (byla postavena ekologicky šetrným způsobem z místních přírodních materiálů), osvětovou (na stavbu jsme pořádaĺi kursy, kde se účastníci mohli přírodnímu stavitelství učit) i uživatelskou (slouží jako zázemí při pořádání krátkodobých i dlouhodobých ekovýchovných aktivit v Žijícím skanzenu).

Navázali jsme na naše předchozí projekty a rozšířili areál Žijícího skanzenu opět o další drobnou stavbu, která je krásná, vychází z historických stavebních tradic, je z ekologických místních materiálů a samozřejmě je i plně funkční ve smyslu „žijícího“ skanzenu. Zároveň slouží i jako demonstrační objekt ve smyslu předcházení vzniku odpadů (namísto fekálií jakožto odpadu jsou zde základem pro kompostování a využití na zahradě) a ve smyslu zlepšení kvality ovzduší (namísto elektrického bojleru ohřívá vodu samo Slunce, nedochází tedy ke vzniku škodlivin v ovzduší při spalování uhlí v elektrárnách).

Jedná se o nevelkou kruhovou stavbu s průměrem 3 metry (7m2), zděnou s hliněnými omítkami a s břidlicovou střechou. Jejím účelem je dát Žijícímu skanzenu velmi potřebné hygienické zázemí pro účastníky zdejších ekovýchovných projektů. Voda je k domečku přivedena samospádovým vodovodem ze studánky, vytlačí se až do černé hadice na střeše, kde je sluncem ohřívána. Uvnitř je vana se sprchou, ale pro chladné dny i lázeňský válec, pod nímž lze topit dřevem. Samozřejmě i umyvadlo a kompostovací toaleta. Odpadní voda je svedena do naší již dříve vybudované kořenové čističky.

  • Tento projekt podpořil částkou 100 000,- Kč

    Liberecký kraj

Prohlídka skanzenu

Od dubna do září je otevřeno vždy od úterý do neděle mezi desátou a sedmnáctou hodinou. Ve všedních dnech mimo prázdniny však doporučujeme i malým výpravám ohlásit se předem. Ohlášení u větších skupin je potřeba vždy. Pro skupiny je možné také domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. Děkujeme

...