Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Taneční, hudební, výtvarné a turistické aktivity mládeže v Jindřichovicích III

2019

Již třetím rokem jsme se zapojili do tohoto projektu s hlavním zaměřením pro letošní rok Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže, tedy podpora aktivit, které pozitivně ovlivňují zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy a podobně. Druhým naším cílem byla Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Působíme v malé pohraniční obci Jindřichovice pod Smrkem, kde děti kromě námi organizovaných aktivit mnoho jiných příležitostí k trávení volného času ve smyslu zdravého životního stylu a tvořivosti nemají. Dojíždění za kroužky jinam je pro většinu dětí obtížné a tak lze místní děti v širším smyslu považovat za děti a mládež s omezenými příležitostmi. Myslíme si, že tento projekt je právě z tohoto důvodu potřebný.

Jedná se o projekt dlouhodobého charakteru a tak jako každý rok obsahoval více pestrých aktivit, aby si tam to své našlo co nejvíce dětí a mladých lidí.

Dlouhodobá práce s kroužkem tanečnic Elillo. Práce zahrnuje jednak pravidelné týdenní schůzky (školních, prvostupňových, ale nyní už i druhostupňových) tanečnic, ale i podpora v rámci víkedových soustředění a následně festivalů a akcí, kterých se tanečnice zúčastní, např. Tanec srdcem v Jablonci nad Nisou, nebo přehlídka Tanamburée ve Varnsdorfu. Tanečnice vystupují i na menších akcích v Jindřichovicích. Počet tanečnic v kroužku bylo v druhém pololetí školního roku 2019/19 14 a v prvním pololetí školního roku 2019/20 7, nicméně se jedná o pravidelnou práci, vyžadující spoustu času přípravy i samotného vedení kroužků. Cílem nejsou jen ta vystoupení, ale celková práce s radostí z pohybu a s kultivací pohybu.

Dlouhodobá práce s česko polským Klubem dětí v domácí škole. Každý týden probíhají tři pětihodinové, od září dokonce šestihodinové schůzky Klubu dětí v domácí škole, zahrnující hudební, taneční, výtvarné i turistické aktivity včetně výprav do divadel, muzeí apod. Umělecká práce s dětmi je nedílnou součástí řady schůzek, tudíž setkání s dětmi věnovaných umělecké tvorbě bývají vlastně stovky... Programů se zúčastnilo 22 dětí ve 2. pololetí školního roku 2018/19 a 20 dětí v 1. pololetí školního roku 2019/20.

Delší výlety s dětmi z kroužku. Byli jsme s dětmi v Jeleniej Górze, kde jsme navštívili „Bránu času“, výlet do podzemí, kde probíhají programy a jsou expozice z oblasti historie, fyziky, chemie a mineralogie. Pro odlehčení jsme pak s dětmi navštívili bývalou cihelnu, z níž je udělána aréna, kde děti mohou jezdit na „wrótkach“, tedy speciálních kolečkových bruslích.

Krátkodobá práce s jinými školními a mimoškolními kolektivy dětí a mládeže, jež k nám jezdí na krátkodobé, jednodenní i vícedenní programy. Nejvíce účastníků bylo na programu Aztéckého tance a hudby, ale další dětský kolektiv k nám přijel i na muzikoterapeutický program, k němuž jsme přidali i jízdu na koních a tvoření korálků.

Festival hudby, tance, výtvarných a řemeslných aktivit, zdravé výživy a celkově naplnění v životě jsme letos v létě poprvé uspořádali v Žijícím skanzenu zejména pro mládež i děti s rodiči. Měl až nečekaný úspěch, zúčastnilo se ho 97 dětí a mladých lidí.

  • Tento projekt podpořil v roce 2019 částkou 120 000,- Kč:

    Liberecký kraj

    Tento projekt podpořila v roce 2019 částkou 15 000,- Kč:

    Obec Jindřichovice pod Smrkem

Prohlídka skanzenu

Od dubna do září je otevřeno vždy od úterý do neděle mezi desátou a sedmnáctou hodinou. Ve všedních dnech mimo prázdniny však doporučujeme i malým výpravám ohlásit se předem. Ohlášení u větších skupin je potřeba vždy. Pro skupiny je možné také domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. Děkujeme

...