Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Taneční, hudební, výtvarné a turistické aktivity mládeže v Jindřichovicích III

2019

Již třetím rokem jsme se zapojili do tohoto projektu s hlavním zaměřením pro letošní rok Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže, tedy podpora aktivit, které pozitivně ovlivňují zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy a podobně. Druhým naším cílem byla Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Působíme v malé pohraniční obci Jindřichovice pod Smrkem, kde děti kromě námi organizovaných aktivit mnoho jiných příležitostí k trávení volného času ve smyslu zdravého životního stylu a tvořivosti nemají. Dojíždění za kroužky jinam je pro většinu dětí obtížné a tak lze místní děti v širším smyslu považovat za děti a mládež s omezenými příležitostmi. Myslíme si, že tento projekt je právě z tohoto důvodu potřebný.

Jedná se o projekt dlouhodobého charakteru a tak jako každý rok obsahoval více pestrých aktivit, aby si tam to své našlo co nejvíce dětí a mladých lidí.

Dlouhodobá práce s kroužkem tanečnic Elillo. Práce zahrnuje jednak pravidelné týdenní schůzky (školních, prvostupňových, ale nyní už i druhostupňových) tanečnic, ale i podpora v rámci víkedových soustředění a následně festivalů a akcí, kterých se tanečnice zúčastní, např. Tanec srdcem v Jablonci nad Nisou, nebo přehlídka Tanamburée ve Varnsdorfu. Tanečnice vystupují i na menších akcích v Jindřichovicích. Počet tanečnic v kroužku bylo v druhém pololetí školního roku 2019/19 14 a v prvním pololetí školního roku 2019/20 7, nicméně se jedná o pravidelnou práci, vyžadující spoustu času přípravy i samotného vedení kroužků. Cílem nejsou jen ta vystoupení, ale celková práce s radostí z pohybu a s kultivací pohybu.

Dlouhodobá práce s česko polským Klubem dětí v domácí škole. Každý týden probíhají tři pětihodinové, od září dokonce šestihodinové schůzky Klubu dětí v domácí škole, zahrnující hudební, taneční, výtvarné i turistické aktivity včetně výprav do divadel, muzeí apod. Umělecká práce s dětmi je nedílnou součástí řady schůzek, tudíž setkání s dětmi věnovaných umělecké tvorbě bývají vlastně stovky... Programů se zúčastnilo 22 dětí ve 2. pololetí školního roku 2018/19 a 20 dětí v 1. pololetí školního roku 2019/20.

Delší výlety s dětmi z kroužku. Byli jsme s dětmi v Jeleniej Górze, kde jsme navštívili „Bránu času“, výlet do podzemí, kde probíhají programy a jsou expozice z oblasti historie, fyziky, chemie a mineralogie. Pro odlehčení jsme pak s dětmi navštívili bývalou cihelnu, z níž je udělána aréna, kde děti mohou jezdit na „wrótkach“, tedy speciálních kolečkových bruslích.

Krátkodobá práce s jinými školními a mimoškolními kolektivy dětí a mládeže, jež k nám jezdí na krátkodobé, jednodenní i vícedenní programy. Nejvíce účastníků bylo na programu Aztéckého tance a hudby, ale další dětský kolektiv k nám přijel i na muzikoterapeutický program, k němuž jsme přidali i jízdu na koních a tvoření korálků.

Festival hudby, tance, výtvarných a řemeslných aktivit, zdravé výživy a celkově naplnění v životě jsme letos v létě poprvé uspořádali v Žijícím skanzenu zejména pro mládež i děti s rodiči. Měl až nečekaný úspěch, zúčastnilo se ho 97 dětí a mladých lidí.

  • Tento projekt podpořil v roce 2019 částkou 120 000,- Kč:

    Liberecký kraj

    Tento projekt podpořila v roce 2019 částkou 15 000,- Kč:

    Obec Jindřichovice pod Smrkem

Prohlídka skanzenu

Skanzen je opět otevřen od úterý do neděle mezi desátou a sedmnáctou hodinou. U vstupu dostanete tištěného průvodce a skanzen si tak projdete ve svém tempu a pouze ve své skupince, v přírodě na zdravém vzduchu. U větších skupin je potřeba se předem ohlásit, bude se vám věnovat (docela) živý průvodce (tedy nejen ten tištěný). Pro skupiny je možné také domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. Těšíme se na vás.

...